CODI Carmina Orgué Disseny d'Interiors


Carmina Orgué _1975 Igualada (Barcelona).

Em vaig llicenciar en Belles Arts a la Universitat de
Barcelona, en l'especialitat d'escultura al 2001.
Després de realitzar un postgrau en geometria descriptiva
a la mateixa universitat i de cursar tres monogràfics
relacionats amb el disseny d'interiors a l'Escola Massana,
decideixo matricular-me en aquesta per titular-me al cap
de tres anys en la especialitat de Projectes i Direcció
d'Obres d'Interiorisme, al 2006.

La meva carrera professional s'inicia durant el meu període
de formació acadèmica. Compagino els estudis amb el
disseny d'aparadors i la realització dels meus primers
projectes.

Amb l'arribada dels meus primers encàrregs, decideixo
posar-me pel meu compte el novembre de 2007, després
d'haver realizat varies col·laboracions independents
per estudis de dissseny a Barcelona.
CODI Carmina Orgué Diseño de Interiores


Carmina Orgué _1975 Igualada (Barcelona).

Me licencié en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona,
en la especialidad de escultura en 2001.
Tras realizar un postgrado en geometría descriptiva en la
misma universidad y de cursar tres monograficos
relacionados con el diseño de interiores en la
Escola Massana, decido matricularme en la misma
para titularme al cabo de tres años en la especialidad de
Proyectos y Dirección de Obras de Interiorismo, en 2006.

Mi carrera profesional se inicia durante mi período
de formación académica. Compagino mis estudios con el
diseño de escaparates y la realización de mis primeros
proyectos.

Con la llegada de mis primeros encargos, decido
establecerme por mi cuenta en noviembre de 2007,
después de haber realizado varias colaboraciones
independientes para estudios de diseño en Barcelona.