M122 CARATULA

Rehabilitació integral de Principal a l'Eixample de Barcelona

L'espai es trobava amb una primera intervenció d'obra aturada des de feia tres anys, a causa de l'afectació, de tot l'edifici, a un dret de vol a la part posterior del pati del darrere, que en un futur es durà a terme creant dúplex en plantes alternes.
El que es va fer va ser replantejar de nou l'espai, tenint en compte aquesta futura intervenció. El pis pertany a una arquitecta tècnica que treballa des de casa, de manera que es va plantejar una gran sala/menjador/despatx amb una gran llibreria (2), una cuina comunicada amb la terrassa (3) darrere, un bany (4) i una sola habitació (5) amb vestidor. Quan es dugui a terme l'ampliació, l'espai està pensat i preparat perquè l'habitació actual passi a formar part de la cuina i s'utilitzi de zona de dia i destinar la part nova per dues habitacions més i un bany.

El espacio se encontraba con una primera intervención de obra parada desde hacía tres años, debido a la afectación, de todo el edificio, a un derecho de vuelo en la parte posterior del patio trasero, que en un futuro se llevará a cabo creando dúplex en plantas alternas.
Lo que se hizo fue replantear de nuevo el espacio, teniendo en cuenta esta futura intervención. El piso pertenece a una arquitecta técnica que trabaja desde casa, de modo que se planteó una gran sala-comedor-despacho con una gran librería (2), una cocina comunicada con la terraza (3) trasera, un baño (4) y una sola habitación (5) con vestidor. Cuando se lleve a cabo la ampliación, el espacio está pensado y preparado para que la habitación actual pase a formar parte de la cocina y se utilice de zona de día y destinar la parte nueva para dos habitaciones más y un baño.
Plànols: estat inicial / projecte / futura intervenció


Estat inicial 
Resultat final