APAT BAR CARATULA

Adequació de local de 95m per Bar_cafetería a Vilanova del Camí

Aquest va ser el meu primer projecte real, realitzat el 2005.
El local, ubicat al carrer Comptes de Cardona_7 de Vilanova del Camí, es troba en un edifici de nova construcció i no comptava amb cap intervenció prèvia. La rampa inferior de la pujada d'escala del bloc, situada enmig de l'espai, va condicionar tota la distribució de l'espai.
Entrada/despatx de pa (1), zona bar/cafeteria/restaurant (2), interior barra (3), cuina (4), magatzem (5), serveis (6).

Aquest va ser el meu primer projecte real, realitzat el 2005.
El local, ubicat al carrer Comptes de Cardona_7 de Vilanova del Camí, es troba en un edifici de nova construcció i no comptava amb cap intervenció prèvia. La rampa inferior de la pujada d'escala del bloc, situada enmig de l'espai, va condicionar tota la distribució de l'espai.
Entrada/despatx de pa (1), zona bar/cafeteria/restaurant (2), interior barra (3), cuina (4), magatzem (5), serveis (6).




Plànols: estat inicial / projecte


Estat inicial 




Resultat final