C44E CARATULA

Rehabilitació d'elements comuns a Finca situada a Tres Torres (Barcelona)

L'edifici, construït el 1920, va ser adquirit per un promotor immobiliari amb la intenció de reformar i llogar els immobles de la finca. S’hi va instal·lar un ascensor panoràmic i es van fer noves totes les escomeses de l'edifici fent-les baixar pel forat d'escala. La meva feina va consistir a rehabilitar i decorar tot l'espai per aconseguir una escala d'un nivell adequat al barri i a la zona on es troba ubicat. La reforma es va fer mantenint, en la mesura possible, els elements originals.


El edificio, construido en 1920, fue adquirido por un promotor inmobiliario con la intención de reformar y alquilar los inmuebles de la finca. Se instaló ascensor y se hicieron nuevas todas las acometidas del edificio haciéndolas bajar por el hueco de escalera. Mi trabajo consistió en rehabilitar y decorar todo el espacio para conseguir una escalera de un nivel adecuado al barrio y a la zona donde se encuentra ubicado. La reforma se hizo manteniendo, en lo posible, los elementos originales.
Plànols: estat inicial / projecte


Estat inicial 
Resultat final