GARROTXA ACTIVA CARATULA

Adequació de la planta inferior d'unes oficines a Olot.

L'empresa, dedicada a l'assessorament d'empreses i a l'administració de finques, necessitava diversos espais de reunió i una sala gran i condicionada per poder reunir les comunitats de veïns grans. Una altra necessitat era la de tenir espai per a l'emmagatzematge d'expedients.
A la planta inferior tenien una cosa semblant al que volien però que no complia amb les seves necessitats.
Amb l'estudi adequat, es van aconseguir quatre sales de reunions, dos de petites i dues de mida mitjana. El que es va fer va ser utilitzar panells mòbils acústics per dividir aquestes sales, fent que l'espai es pugui transformar, d'acord amb les necessitats del moment. L'emmagatzematge es va resoldre col•locant armaris encastats.

La empresa, dedicada al asesoramiento de empresas y a la administración de fincas, necesitaba varios espacios de reunión y una sala grande y acondicionada para poder reunir a las comunidades de vecinos grandes. Otra necesidad era la de tener espacio para el almacenaje de expedientes.
En la planta inferior tenían algo parecido a lo que querían pero que no cumplía con sus necesidades.
Con el estudio adecuado, se consiguieron cuatro salas de reunión; dos de pequeñas y dos de tamaño mediano. Lo que se hizo fue utilizar paneles móviles acústicos para dividir dichas salas, haciendo que el espacio se pueda transformar, en base a las necesidades del momento. El almacenaje se resolvió colocando armarios empotrados.
Plànols: estat inicial / projecte


 
Resultat final